Case Study, Digitálne Checklisty, Industry 4.0, KONIS, Kvalita vo výrobe, Reporting

Zvíťazili sme v rámci Microsoft Awards 2021 v kategórii Modernizácia aplikácií s projektom pre zákazníka Franke Slovakia

🏆 Hurááá, máme veľkú radosť. 
V rámci tohtoročnej súťaže Microsoft Awards 2021 sme získali ocenenie Víťaz za najlepšie riešenie v kategórii Application Modernization.

V spolupráci s naším skvelým a pokrokovým zákazníkom, spoločnosťou Franke Slovakia sme pripravili riešenie pre digitalizáciu procesov riadenia kvality s využitím Azure cloud technológie. Každý mesiac sa v systéme spracujú tisícky digitálnych Checklistov a desiatky tisíc záznamov, ktoré je možné zmysluplne vyhodnocovať.

Dosiahli sme tak významný prínos pri každodennej práci kvalitárov nielen zaznamenávať veľké množstvo dát z výsledkov kontroly, ale aj pripravovať rýchle analýzy a reporty a rýchlo reagovať na problémy. K detailom tohto projektu sme pripravili prípadovú štúdiu vo forme videa, ktoré si môžete pozrieť tu.
1. časť: Východisková situácia, návrh riešenia a popis projektu od zákazníka
2. časť: Praktická ukážka riešenia
Digitalizácia procesov riadenia kvality v spoločnosti Franke s využitím Azure Cloud technológie

Riešenie prináša digitálnu transformáciu v oblasti kontroly kvality vyrábaných produktov v medzinárodnej spoločnosti Franke prostredníctvom Azure Cloud infraštruktúry.
O spoločnosti Franke:

Franke Slovakia, s.r.o. vyrába široké portfólio farebných kuchynských drezov pre kuchyne s najvyššími nárokmi na kvalitu a dizajn. V závode v Strečne zamestnáva 450 ľudí a za rok 2020 dosiala tržby 48,6 mil. €.

Východisková situácia:

Pre kontrolu kvality produktov sa využívali kontrolné plány, definujúce požadované vlastností produktu, pripravené v Exceli, následne vytlačené a používané inšpektormi kvality v papierovej forme. Získané údaje sa tak museli prepísať do Excelu, kde boli vyhodnocované a informácia o problémoch sa s oneskorením eskalovala. Tento spôsob bol nepresný, prácny a neefektívny, preto sa zákazník rozhodol zaužívané postupy modernizovať.
Výber a popis riešenia:

Nové cloudové riešenie je koncipované ako web aplikácia s prístupom pre manažérov a inšpektorov kvality, ktorí využívajú tablety, aby boli vo výrobe mobilní. Umožňuje vytvorené kontrolné plány importovať a následne automaticky vygenerovať súvisiaci Checklist pre zaznamenávanie procesu kontroly. Celý proces od tvorby plánu, cez jeho priradenie k jednotlivých produktom, využívanie vo výrobe na tabletoch až po prehľady a notifikácie je plne digitalizovaný. Pre zjednodušenie, zrýchlenie práce a elimináciu chýb sa využíva skenovanie referencie produktov.
Výsledky sú zapisované do cloudu, vyhodnocované a online prezentované manažérom vo forme prehľadných reportov a dashboardov. V prípade potreby sa zasielajú notifikácie prostredníctvom skupín v Microsoft 365 Office a Teams. Výrazne sa tým skrátil čas dostupnosti informácií ako aj kvalita dát.
Nasadenie trvalo 4 mesiace, pričom sa zvolilo existujúce riešenie, ktoré vo veľkej miere spĺňalo požiadavky, čím sa dosiahla úspora času a nákladov. Nové požiadavky boli do riešenia priebežne zapracované.


  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Stanovisko zákazníka::

Realizáciou projektu sme dosiahli významné zefektívnenie zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov nameraných počas procesnej kontroly. Riešenie nám navyše poskytuje rýchle, detailné a presné údaje využiteľné v procesoch monitorovania a zlepšovania procesov vo Franke.
Viera Strelcová, Quality assurance manager

Author


Avatar