Akcie, KONIS

Seminár – Digitálny výrobný podnik – objavte pravdu o vašej výrobe

V spolupráci s Agenturou CzechInvest, Agenturou pro podporu podnikání a inovace API a spoločnosťou stengl s.r.o. sme zorganizovali v Ústi nad Labem seminár zameraný na digitalizáciu výrobných podnikov.

Cieľom seminára, ktorý sa konal v Severočeské vědecké knihovne - W. Churchilla 3 v Ustí nad Labem, bolo predstavenie praktických skúseností s digitalizáciou a výrobných podnikov v duchu tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie - Priemysel 4.0.

Podniky, ktoré si chcú udržať svou konkurencieschopnosť a postavenie na trhu musia podstúpiť prvé kroky smerom k digitalizaci už dnes. Digitalizácia sľubuje nižšie náklady, vyššiu kvalitu výroby, flexibilitu a efektivitu. Umožňuje rýchlejšie reagovať na stále rastúce a individualizované požiadavky zákazníkov a otvárá priestor pre nové a inovatívne oblasti podnikania.
 
Účastníci seminára sa dozvedeli ako získavať dáta a ako ich zmeniť na spoľahlivé informácie a vedieť ich vyhodnotiť v reálnom čase. Jednoznačným prínosom bola zaujímavá prezentácia zástupcu z medzinárodnej automotive spoločnosti, ktorá moderné riešenia využíva, a ktorý sa podelil s účastníkmi o svoje skúsenosti z praxe.

Počas seminára bola k dispozícii možnosť vyskúšať si predvádzané technológie. Diskutovali sme, ako je možné digitalizáciu využiť pre lepšie fungovanie rôznych spoločností.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover