stiahnite si produktový list
×

Produktový list


CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081
Vyhlásenie spoločnosti CLEVERSOFT o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 1. október 2018

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje procesy, ktoré používame pri spracovávaní osobných údajov, spôsoby, ako takéto údaje spracovávame a účely na aké ich využívame. Spoločnosť CLEVERSOFT poskytuje softvérové produkty a služby, v oblasti zlepšovania kvality a procesov pre našich zákazníkov (Systémy KONIS, DMS, LTM, PRODIS, LOGIS, Reporting a ich moduly). Podrobnosti o jednotlivých produktoch nájdete na našich webových stránkach. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na komunikáciu spoločnosti CLEVERSOFT s vami a na naše produkty.

Aké osobné údaje zhromažďujeme
Spoločnosť CLEVERSOFT zhromažďuje údaje od vás prostredníctvom našich interakcií s vami a prostredníctvom našich produktov. Niektoré z týchto údajov poskytujete priamo a niektoré z nich získavame zhromažďovaním údajov o vašich interakciách, používaní našich produktov a vašich skúsenostiach s nimi. Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie s našou spoločnosťou, volieb, ktoré urobíte, vrátane nastavení ochrany osobných údajov, a od produktov a funkcií, ktoré používate. Údaje o vás získavame aj od tretích strán.
Ak zastupujete organizáciu, ktorá používa naše produkty týkajú sa nasledovné ustanovenia:
Ak ako zákazník vyskúšate alebo si zakúpite naše produkty alebo služby zhromažďujeme údaje potrebné pre poskytovanie produktov a služieb.
 • Keď sa obrátite na obchodného zástupcu spoločnosti CLEVERSOFT, v snahe podporiť obchodný proces zhromaždíme údaje o mene zákazníka a kontaktné údaje, ako aj informácie o jeho organizácii.
 • Keď sa spojíte s pracovníkom podpory spoločnosti CLEVERSOFT, zhromaždíme údaje o zariadení a používaní alebo hlásenia o chybách, ktoré nám umožnia diagnostikovať a riešiť problémy.
 • Keď zaplatíte za produkty a služby, zhromaždíme kontaktné a platobné údaje, aby sme mohli spracovať platbu.
 • Keď vám odošleme komunikáciu, použijeme údaje na prispôsobenie obsahu takejto komunikácie.
 • Ak prejavíte u spoločnosti CLEVERSOFT záujem o produkty a služby, zhromažďujeme meno a kontaktné údaje zákazníkom určeného kontaktného bodu a používame informácie poskytnuté zákazníkom na dodanie produktov a realizáciu služieb, ktoré požadujete.
 • Naše produkty alebo služby sa riadia svojimi vyhláseniami a politikami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
Vždy máte na výber možnosti, pokiaľ ide o technológie, ktoré používate, a údaje, ktoré zdieľate. Keď vás požiadame, aby ste poskytli osobné údaje, môžete to odmietnuť. Mnohé z našich produktov vyžadujú niektoré osobné údaje na poskytovanie príslušných služieb. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie potrebné na poskytovanie produktu alebo funkcie, daný produkt alebo funkciu nebudete môcť používať. Podobne aj v prípadoch, kde nám zo zákona vyplýva povinnosť zhromažďovať osobné údaje alebo keď s vami uzavrieme alebo plníme zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli, a neposkytnete predmetné údaje, nebudeme môcť zmluvu uzavrieť, resp. ak ide o existujúci produkt, ktorý používate, možno ho budeme musieť pozastaviť alebo zrušiť. V takom prípade vás o takejto skutočnosti budeme informovať. Ak je poskytovanie údajov nepovinné a rozhodnete sa nezdieľať osobné údaje, nebudete môcť používať funkcie, ktoré takéto údaje používajú, pretože nebudú fungovať.
Zhromažďujeme spravidla nasledovné údaje:
 • Meno a Priezvisko
 • Spoločnosť (zamestnávateľ)
 • Mesto a  Krajina
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Údaje o Vašich aktivitách na našich webových stránkach (stiahnuté dokumenty, registrácia na akcie a pod.)
 • Využívané produkty a služby

Ako používame osobné údaje
Spoločnosť CLEVERSOFT používa údaje, ktoré zhromažďuje, na poskytovanie svojich služieb, produktov a funkcií. Údaje používame najmä na:
 • Poskytovanie našich produktov, čo zahŕňa ich aktualizáciu a udržiavanie ich zabezpečenia, riešenie problémov a poskytovanie podpory. Zahŕňa aj zdieľanie údajov, keď je potrebné poskytovať službu alebo vykonávať transakcie, ktoré požadujete.
 • Zlepšovanie a vývoj našich produktov.
 • Prispôsobenie našich produktov a poskytovanie odporúčaní.
 • Propagáciu našich produktov a vaše oboznamovanie s ponukami, čo zahŕňa odosielanie propagačných materiálov, zacielenie reklamy a prezentáciu relevantných ponúk.
Tieto údaje používame aj na prevádzkovanie nášho podnikania.
Pri realizácii týchto účelov kombinujeme údaje, ktoré zhromažďujeme z rôznych kontextov (napríklad z vášho používania našich produktov) alebo ktoré získame od tretích strán, aby sme vám poskytli lepšie možnosti a funkcie, ktoré vám umožnia prijímať kvalifikované obchodné rozhodnutia, pričom tieto údaje kombinujeme aj na iné legitímne účely.

Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údaje
Osobné údaje zdieľame s vaším povolením alebo s cieľom dokončiť transakcie alebo poskytnúť produkty, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste schválili. Zároveň zdieľame údaje s partnermi, spolupracujúcimi so spoločnosťou CLEVERSOFT, s ktorými máme zmluvne ošetrené nakladanie s údajmi citlivého charakteru, s predajcami pracujúcimi v našom mene, ak si to vyžaduje zákon alebo v dôsledku súdneho procesu; na ochranu zákazníkov, na ochranu života, na zachovanie bezpečnosti našich produktov a na ochranu práv a majetku spoločnosti CLEVERSOFT a jej zákazníkov.

Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiť
O zhromažďovaní a použití svojich osobných údajov spoločnosťou CLEVERSOFT môžete rozhodovať. Osobné údaje, ktoré spoločnosť CLEVERSOFT získala, môžete riadiť a môžete uplatňovať svoje práva na ochranu osobných údajov kontaktovaním spoločnosti CLEVERSOFT alebo použitím rôznych nástrojov, ktoré poskytujeme.
V niektorých prípadoch bude vaša schopnosť získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich kontrolovať obmedzená tak, ako to vyžadujú alebo povoľujú príslušné zákony. Spôsob, akým sa dostanete k svojim osobným údajom a ako ich môžete riadiť, závisí tiež od používaných služieb. Môžete si vybrať, či od spoločnosti CLEVERSOFT chcete dostávať emailové správy a komunikáciu, a máte možnosť vyjadriť svoj nesúhlas kliknutím na odkaz priamo v emaile.
V prípade, ak niektoré osobné údaje spracovávané spoločnosťou CLEVERSOFT nemôžu byť prístupné alebo ovládané prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov, môžete k nim získať prístup alebo ich riadiť tak, že budete kontaktovať spoločnosť CLEVERSOFT na adrese sales@cleversoft.org a požiadate o to.

Súbory cookie
Súbory cookie sú malé textové súbory umiestňované do vášho zariadenia za účelom ukladania údajov, ktoré môže vyvolať webový server v doméne, ktorá súbor cookie do zariadenia umiestnila. Súbory cookie používame na uchovávanie a dodržiavanie vašich preferencií a nastavení, na umožnenie vášho prihlásenia sa, na poskytovanie reklamy založenej na záujmoch, na boj proti podvodom, na analýzu výkonu našich produktov a na ďalšie legitímne účely.
Ako pomoc pri využívaní súborov cookie a na zhromaždenie údajov o použití a výkone používame aj webové signály. Naše webové lokality môžu obsahovať aj webové signály, súbory cookie alebo podobné technológie od externých poskytovateľov služieb.
Na riadenie údajov zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookie, webových signálov a podobných technológií máte k dispozícii rôzne nástroje. Môžete napríklad použiť ovládacie prvky vo svojom internetovom prehliadači, aby ste obmedzili spôsob, akým sú webové lokality, ktoré navštívite, schopné používať súbory cookie a odvolali svoj súhlas vymazaním alebo blokovaním súborov cookie.