Akcie, Industry 4.0, KONIS

Techsummit (29. – 30. máj 2019)

V dňoch 29. a 30. mája sa v Bratislave koná Techsummit, konferencia zameraná na inovácie v IT. Kľúčovými oblasťami tohtoročného podujatia je počítačová bezpečnosť, umelá inteligencia, Smart city a Industry 4.0. 

Práve v rámci programu venovanému digitalizácii výroby budete mať možnosť vidieť našu prípadovú štúdiu s názvom "Kontrola kvality výroby zváraných konštrukcií pre poľnohospodárstvo prostredníctvom mobilnej cloud aplikácie". Uvedený projekt úspešne vyriešil problém s reklamáciami veľkého medzinárodného zákazníka, ktorý vyrába poľnohospodárske stroje a k tomu priniesol ocenenie Microsoft Awards Finalist 2018 za inovatívne riešenie kontroly kvality výroby v cloude.
  • Text Hover