Akcie, Digitálne Checklisty, Industry 4.0, KONIS, Kvalita vo výrobe, MES, Podujatia, Reporting, Riadenie výroby

Digitálne nástroje pre riadenie kvality vo výrobe (4. marec 2021)

Pozývame vás na online Webinár, určený pre výrobné podniky, ktorého témou bude využitie digitálnych nástrojov pre riadenie kvality výrobných spoločností, ktorý sa bude konať 4. marca 2021 o 14:00.

Počas hodinového stretnutia vám predstavíme základné oblasti moderných cloudových riešení, prostredníctvom ktorých je možné v krátkom čase dosiahnuť merateľné výsledky v optimalizácii výroby a súvisiacich nákladov. 

Venovať sa budeme najmä nasledovným oblastiam:

  • Zber dát a sledovanie stavu rôznych výrobných procesov
  • Online analýza dát, reporting a manažérske Dashboardy
  • Automatické výstrahy a notifikácie nežiadúceho stavu
  • Podpora digitálnych dokumentov na pracovisku
  • Digitálne pracovné postupy a sledovanie ich dodržiavania
  • Fotodokumentácia ako súčasť procesu kvality

Tešíme sa na vašu účasť.