CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

CLEVERSOFT a partneri

Systém KONIS je od roku 2011 vyvíjaný spoločnosťou CLEVERSOFT, s.r.o., ktorá ho poskytuje buď priamo, alebo prostredníctvom svojich implementačných partnerov. Pôsobíme medzinárodne v rámci EU a naše zastúpenie nájdete na nasledovných miestach:
  • Text Hover
CLEVERSOFT, s.r.o.
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad, Slovenská republika
IČO: 46 162 313, IČ DPH: SK2023259128 
Mobil: +421 903 205 081, email: sales@cleversoft.org

Kancelárie: 
Hornodvorská 1251/44, 900 25
Chorvátsky Grob

  • Text Hover
stengl s.r.o.
U Habrovky 11/247
140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 26 697 939
www.stengl.cz

Poradenská skupina stengl pôsobí na trhu 18 rokov, pričom už od roku 1999 prináša strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. 
  • Text Hover
AA SK s.r.o.
Lichardova 8504/34
010 01 Žilina
IČO: 50 180 886
www.iaa.sk

IAA je medzinárodne orientovaná spoločnosť s dlhoročnou skúsenosťou v automobilovom priemysle. Pôsobí na Slovensku,  v Českej republike, Belgicku, Nemecku a Rusku. Zameriava sa na školenia systémov a nástrojov kvality a na optimalizáciu a trvalé zlepšovanie procesov.
  • Text Hover
Microsoft
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4
Česká republika
www.microsoft.cz

Spoločnosť CLEVERSOFT je certifikovaný vývojový partner spoločnosti Microsoft s orientáciou na cloudové riešenia na platforme Azure pre zákazníkov z výrobného segmentu.
email support: 
helpdesk@cleversoft.org

Helpdesk app: 
https://cleversoft.atlassian.net/servicedesk
Máte otázky k našim riešeniam? 
Dohodnite si online stretnutie tu.