Akcie, DMS, Industry 4.0, Kvalita vo výrobe, MES, Podujatia, Riadenie výroby

Webinár: Riadenie dokumentov vo výrobe

Pozývame vás na online Webinár, určený pre výrobné podniky, ktorého témou bude riadenie dokumentov vo výrobných spoločnostiach, ktorý sa bude konať 16. novembra 2022 o 11:00.

Počas hodinového stretnutia vám predstavíme základné scenáre týkajúce sa dokumentov, s ktorými sa vo výrobe stretávame, ako aj možnosti, ako ich riešiť digitálne bez papiera a dosiahnuť merateľné výsledky v optimalizácii procesov a znížení súvisiacich nákladov. 

Agenda je nasledovná:

  • Cieľ riadenia dokumentácie
  • Typy dokumentov a scenáre vo výrobnej firme
  • Ako začať tvoriť bezpapierový podnik?
  • Riešenia pre riadenie dokumentov

Pozrite si záznam z webinára