Akcie, Industry 4.0, KONIS

Digitálny výrobný podnik (5. – 6. jún 2019)

V dňoch 5. a 6. júna organizujeme konferenciu venovanú moderným trendom v softvérových aplikáciách pre výrobné spoločnosti.

Počas dvoch dní sa budeme venovať nasledovným oblastiam:

  • Zber dát a sledovanie stavu rôznych výrobných procesov
  • Online analýza dát, reporting a manažérske Dashboardy
  • Automatické výstrahy a notifikácie nežiadúceho stavu
  • Podpora digitálnych dokumentov na pracovisku
  • Digitálne pracovné postupy (SOP) a sledovanie ich dodržiavania
  • Fotodokumentácia ako súčasť procesu kvality
  • Automatická vizuálna kontrola kvality s využitím kamier
  • Polyvalencia a riadenie ľudských zdrojov na pracovisku
  • Cloudové aplikácie pre výrobné firmy

Konferencia sa bude konať v krásnom Moravskom kraji v obci Bořetice. Pokiaľ Vás tieto témy zaujímajú nenechajte si túto konferenciu ujsť. Počet účastníkov je z kapacitných dôvodov limitovaný na 40 osôb.