Akcie, Industry 4.0, KONIS

Moderné trendy v automatizácii a informatizácii (7. november 2019)

V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sme sa na Technickej univerzite v Košiciach zúčastnili odborného seminára "Moderné trendy v automatizácii a informatizácii", kde sme predstavili naše softvérové riešenia digitalizácie výroby.
Cieľom odborného seminára bolo prezentovať moderné spôsoby merania, modelovania a riadenia predovšetkým technologických procesov. Seminár bol určený študentom stredných škôl a končiacich ročníkov študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov.

Podujatie organizovala Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností, Ústavom riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG  a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.