Akcie, Industry 4.0, KONIS

Digitálna transformácia a moderný výrobný podnik

  • Text Hover
V máji a júni sme sa ako partneri aktívne zúčastnili dvoch zaujímavých konferencií venovaných digitálnej transformácií, ktoré organizovala spoločnosť Microsoft, líder v tejto oblasti.

V časti určenej pre výrobné podniky sme sa venovali cloudovým riešeniam, ktoré umožňujú v reálnom čase analyzovať dáta z výroby, získavané priebežne spoľahlivým spôsobom od pracovníkov a výsledky využiť pre neustále zlepšovanie výrobného procesu. Dopady využívania moderných IT riešení spočívajú v nezanedbateľnom zvýšení kvality a znižovaní nákladov.

V rámci reálnych ukážok sme sa venovali najmä nasledovným oblastiam:
  • Real-time reporting a online analýza dát
  • Manažérske dashboardy prispôsobené na mieru
  • Aplikáce, ktoré pomôžu vymeniť papier za tablet - pre zaznamenávanie dát z výroby s využitím smart zariadení

Pokiaľ vám spomínané akcie unikli a tieto témy vás zaujímajú viac informácií nájdete tu:


Author


Avatar