CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

Dokumenty na stiahnutie

pre vašu inšpiráciu
Ako začať budovať digitálny podnik a pripraviť sa na Priemysel 4.0 bez veľkých investícií?
  • Text Hover
Návod ako začať budovať digitálny podnik a pripraviť sa na Priemysel 4.0 bez veľkých investícií aj vo vašej firme
V dnešnej dobe mnohé priemyselné podniky využívajú robustné systémy na riadenie výroby (ERP – Enterprise Resource Planning a MOM – Manufacturing operations management), ktorých implementácia je časovo a finančne náročná. Napriek tomu mnohé informácie potrebné pre každodenné riadenie nie sú dostupné v správnej forme a v reálnom čase keď sú potrebné.

Je preto dobré vedieť, že začať s budovaním digitálneho bezpapierového podniku pomocou moderných riešení v súlade s princípmi Priemyslu 4.0 (Industry 4.0) môže byť viac o ľuďoch a ich prístupe k zmene  ako o rozsiahlych investíciách.  Pozrite si návod ako sa dá úspešne začať a pokračovať bez veľkých investícií aj vo vašej firme.
Produktový list Systému KONIS
  • Text Hover
Systém KONIS je moderné MES (Manufacturing Execution System) riešenie, pre zlepšenie výrobných procesov.
Dokáže zabezpečiť elektronické získavanie dát z výroby, ich spracovanie, vyhodnocovanie a prezentovanie manažérskym spôsobom. Navyše umožňuje nastaviť pravidlá pre alerty a notifikácie. Pozostáva z rôznych modulov a je možné ho prevádzkovať na vlastnej infraštruktúre, alebo v cloude.

Stiahnite si krátky dvoj-stránkový produktový list so základnými informáciami.
Základný popis Systému KONIS
  • Text Hover
Systém KONIS je moderné MES (Manufacturing Execution System) riešenie, pre zlepšenie výrobných procesov.
Dokáže zabezpečiť elektronické získavanie dát z výroby, ich spracovanie, vyhodnocovanie a prezentovanie manažérskym spôsobom. Navyše umožňuje nastaviť pravidlá pre alerty a notifikácie. Pozostáva z rôznych modulov a je možné ho prevádzkovať na vlastnej infraštruktúre, alebo v cloude.

Stiahnite si základný popis obsahujúci jednotlivé oblasti riešenia a popis modulov systému.
Prezentácia  Systému KONIS
  • Text Hover
Systém KONIS je moderné MES (Manufacturing Execution System) riešenie, pre zlepšenie výrobných procesov.
Dokáže zabezpečiť elektronické získavanie dát z výroby, ich spracovanie, vyhodnocovanie a prezentovanie manažérskym spôsobom. Navyše umožňuje nastaviť pravidlá pre alerty a notifikácie. Pozostáva z rôznych modulov a je možné ho prevádzkovať na vlastnej infraštruktúre, alebo v cloude.
Stiahnite si prezentáciu s detailnejšími informáciami.
Prezentácia  Systému cleverDMS
  • Text Hover
Clever DMS prináša riadenie životného cyklu dokumentov, od tvorby dokumentov, cez ich schvaľovanie, publikovanie až po archiváciu. Tým, že zavádza jednoznačné pravidlá a nástroje pre prácu s dokumentami pomáha udržať poriadok v správe dokumentácie v spoločnosti. 
V rámci riešenia dokumentov systém využíva viacero rolí od tvorcu dokumentu, schvaľovateľov až po tých, ktorým sú dokumenty určené – čitateľov. Súčasne je možné nastaviť notifikácie na zmenu stavu dokumentov.

Stiahnite si prezentáciu s detailnejšími informáciami.
Kde vziať správne a aktuálne výrobné dáta?
  • Text Hover
V predchádzajúcom článku s názvom „5 PRINCÍPOV, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZEFEKTÍVNIŤ VÝROBU“ sme sa venovali téme, ako si zjednodušiť život v práci tým, že do nej zavediete systematické zmeny. Tie sa týkali definovania si priorít, nastavenia systému, zabezpečenia dát, ich prezentovania, rozhodovania a monitorovania.

V tomto článku je opísaný spôsob, ako sa dostať k potrebným dátam tak, aby to nestálo mnoho úsilia, ale aby bolo zaručené, že dáta sú aktuálne, správne a transparentné. Myslíte, že to je komplikované?
Päť princípov, ktoré vám pomôžu zefektívniť výrobu
  • Text Hover
Problematike riadenia kvality a zefektívňovania výroby sa venujeme už pekných pár rokov. Zameriavame sa na systematické hľadanie slabých miest vo výrobe a ich odstraňovanie.
Všetky tie firmy, všetci tí ľudia - manažéri, s ktorými sme sa počas toho času stretli majú jedno spoločné. Nemajú čas. Žijú v šialenom kolobehu niekde medzi zákazníkom a dodávateľmi, riešia zázraky na počkanie a nemožné do pár dní.
Potrebujú sa rozhodnúť čo je správne, rýchlo vyriešiť problém a ísť ďalej. Zastavenie výroby znamená príliš vysoké náklady, ktoré si málo kto môže dovoliť. A preto sa často krát stáva, že rozhodnutie je potrebné urobiť napriek tomu, že nie sú k dispozícii všetky potrebné informácie.