stiahnite si produktový list
×

Produktový list


CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

VYSKÚŠAJTE SI DEMO SYSTÉMU KONIS

  • Text Hover
Riešenie KONIS bolo ocenené ako Microsoft Awards 2018 Finalist za projekt „Digital Checklist: Kontrola kvality výroby ako služba v Cloude“. Vyskúšajte si, ako je možné zlepšiť riadenie procesov aj vo Vašej firme.
  • Text Hover
Zaregistrujte sa
pre vytvorenie demo účtu v aplikácii KONIS

Svojou registráciou súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov.  Prečítajte si preto podmienky spracovávania a uchovávania osobných údajov v rámci spoločnosti CLEVERSOFT. 
Demo je určené pre potenciálnych zákazníkov a partnerov spoločnosti CLEVERSOFT. Vytvorenie každého demo účtu podlieha schváleniu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vytvorenie účtu, ak by mohlo dôjsť k jeho zneužitiu alebo zverejneniu informácií , ktoré považujeme za obchodné tajomstvo, našej konkurencii.