CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081
Reporting - analýza a vyhodnotenie dát 
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Clever Reporting je samostatné riešenie, ktoré umožňuje využiť vaše existujúce evidencie a dáta a doplniť k nim silné analytické a prezentačné nástroje bez obmedzení riešení založených na exceli, či už ide o ekonomické údaje, vzťahy s dodávateľmi, alebo iné evidencie. V rámci nasadenia riešenia analyzujeme vaše dátové zdroje, napojíme ich na reportingovú databázu a na základe vašich požiadaviek pripravíme objekty (tabuľky, pivoty, grafy, reporty), ktoré budete využívať pre vaše každodenné manažérske rozhodovanie.

KONIS Manager je podobný ako Clever Reporting, ale je súčasťou Systému KONIS a automaticky využíva zozbierané dáta z výroby prostredníctvom modulov QuickTest, Checklist a Device Connector.
Je určený predovšetkým pre výrobné spoločnosti a obsahuje skúsenosti z automotive segmentu, takže výstupy sú orientované na oblasť sledovania traceability, PPM, štatistiky defektov (pareto) a vizualizácie početnosti chýb (mapy defektov) alebo analýzy scrapu.

Pozrite si video: