CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

QuickTest
sledujte výrobu online

Zbavte sa papierov vo výrobe, využívajte smart zariadenia a poznajte pravdu o Vašej výrobe okamžite. Odteraz už aj v cloude, bez nárokov na investície do IT infraštruktúry a nákladné licencie.
Modul "QuickTest" je súčasťou Systému KONIS a je určený pre sledovanie výroby online s podporou vizuálnej kontroly dielov vo výrobe s možnosťou zadávať výsledky prostredníctvom dotykových zariadení a skenerov čiarových kódov. Operátor má k dispozícii pracovnú inštrukciu v digitálnej forme, ktorá definuje postup kontroly a shop floor prehľady, ktoré zobrazujú aktuálne informácie.

Pozrite si video:
Zbierajte údaje a majte detailný prehľad o tom, čo sa deje vo vašej výrobe v rôznych oblastiach, či už ide vstupnú kontrolu materiálu, vyrobené diely, aktuálne defekty, rozpracovanosť výroby a opravy, výkone pracovníkov, interných reklamáciách až po finálnu kontrolu.

Vstupná kontrola materiálu

Vizuálna kontrola a sorting

Sledovanie výrobných operácií

OK, NOK, Rework, traceabilita

Dokumentácia na pracovisku

Pracovné inštrukcie, návodky, reklamácie

Výstupná kontrola

Finálna kontrola kvality
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover