stiahnite si produktový list
×

Produktový list


CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

Výrobné dashboardy a reporty

Získajte online dashboardy, ktoré budú vyzerať podľa Vašcih predstáv a budú automaticky aktualizované dôveryhodnými a transparentnými produkčnými dátami.

  • Text Hover

Manažéri nemajú čas na reporting

Rozhodovať a riadiť firmu bez správnych informácií je nemožné. Preto súčasťou našich riešení boli od samého začiatku aplikácie pre manažérov, ktoré umožňovali analyzovať dáta a vytvárať mnohé typy tabuliek, grafov a reportov. Napriek tomu nám realita často ukazovala, že veľká časť riadiacich pracovníkov aplikácie pre reporting nepoužíva. Namiesto toho si nechali ten „svoj report“ pripraviť svojimi zamestnancami a poslať do emailu, prípadne vytlačiť.   Pochopili sme, že stále budú používatelia softvéru, ktorí používateľmi byť nechcú, alebo na to nemajú čas. Skrátka chcú len správne informácie v pravý čas, bez toho, aby museli analyzovať, klikať, filtrovať, triediť a venovať tomu akýkoľvek čas.  A práve o tom sú manažérske dashboardy! Pripravíme Vám reporty podľa Vašich predstáv a tie sa budú aktualizovať automaticky a budú jednoducho prístupné, prípadne sa budú dať zasielať do Vášho emailového inboxu v definovaný čas. Dáta budú aktuálne a dôveryhodné. Bez zbytočného úsilia.

Chcete si vytvárať vlastné dashboardy?

Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov chcete mať dizajn svojich dashboardov vo vlastných rukách nie je to problém. Máme pre Vás „Dashboard Dizajner“, ktorý umožňuje pracovať s dátami a vytvárať dashboardy svojpomocne. Vytvoríme Vám dátové zdroje a objekty, z ktorých si budete môcť vlastné dashboardy vytvárať. A samozrejme, zaškolíme Vás ako na to.

Detailná analýza a práca s dátami

Samozrejme, aplikácie pre detailnú analýzu dát v našich riešeniach stále zostávajú. Sú určené pre tých, ktorých záujmom je analyzovať príčiny a dôsledky, hľadať súvislosti a navrhovať nápravné opatrenia.

Vzory dashboardov

Pre ilustráciu uvádzame príklady využitie jednotlivých dashboardov. Samotný obsah závisí od dostupných dát. Keďže naše aplikácie týkajúce sa zberu dát vo výrobe sú zamerané na atributívne, ale aj variabilné údaje a znaky, sú možností prehľadov, ktoré sa z nich dajú získať rozmanité a pokrývajú štandardné požiadavky výrobných závodov. Ak máte neštandardné požiadavky, analyzujeme ich a vyriešime k Vašej spokojnosti.

1

Prehľady stavu výroby

Prvou základnou skupinou dashboardov sú prehľady týkajúce sa sumárneho stavu výroby. Tieto prehľady môžu obsahovať informácie o počte vyrobených dielov, s člením podľa jednotlivých pracovných zmien, manažérov, výrobných liniek a pracovných miest ako aj kvalitatívne výsledky a pod.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

2

Prehľady defektov

Druhou dôležitou skupinou dashboardov sú prehľady týkajúce sa početnosti a typov defektov, ktoré nastali vo výrobe. Či už sú to sumárne prehľady za určité obdobie, alebo špecifické pohľady členené podľa jednotlivých lpracovných zmien, iniek, pracovných miest, typov defektov alebo majstrov, máte aktuálne informácie ihneď k dispozícii tak, ako ich potrebujete.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

3

Prehľady kontrol, atributívnych a variabilných znakov

Treťou skupinou dashboardov sú prehľady týkajúce sa údajov, ktoré boli zaznamenané v rámci digitálnych checklistov a môžu sa týkať akéhokoľvek procesu, atributívneho alebo variabilného znaku (napr. meraných hodnôt). V rámci štruktúry checklistu sa v riešení dajú nadefinovať ľubovoľné kroky kontroly a tak výstupy môžu obsahovať rozhličné dôležité údaje, či už sa týkajú bezpečnosti práce, HSE, strojov, udalostí, príčin alebo akcií.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

Chcete vedieť viac?

Na tejto stránke sú uvedené základné informácie o našom riešení pre výrobné dashboardy. Pokiaľ Vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac informácií nielen o dashboardoch, ale aj o tom, ako získať z výroby spoľahlivé informácie kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie, alebo najskôr vyskúšajte demo.