stiahnite si produktový list
×

Produktový list


CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

cleverDMS je softvérové riešenie, ktoré vám pomôže „urobiť poriadok vo vašich dokumentoch“

Cieľom je zaviesť systematický prístup k riadeniu životného cyklu dokumentov, od ich vzniku, cez schvaľovanie, publikovanie až po archiváciu.
Dôraz je kladený na to, aby bolo možné jednotlivé dokumenty roztriediť podľa rôznych špecifikácií (napr. oddelenia v rámci organizačnej štruktúry), rýchlo v nich vyhľadávať a zobrazovať ich podľa definovaných oprávnení a prepojiť ich na iné systémy (napr. prepojenie faktúry z ERP s digitálnou faktúrou uloženou v DMS).

Centálne úložiško dokumentov

Dokumenty a metadáta sú bezpečne centrálne uložené

Integrácia na iné riešenia

DMS je možné prepojiť s inými riešeniami a tak pristupovať k dokumentom z ostatných aplikácií (napr. ERP)

Správa celého životného cyklu

Riaďte proces dokumentu od jeho vzniku po archiváciu

Rýchle vyhľadávanie a filtrovanie

Akýkoľvek dokument nájdete v okamihu na základe mnohých vyhľadávacích parametrov

Portálové riešenie dokumentov

Centrálne portálové riešenie pre správu vašich dokumentov

Bezpečnosť je dôležitá

Nastavenie bezpečnostných pravidiel pre riadený prístup k dokumentom je samozrejmosťou