CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

Digital Checklist
kontrola a evidencia procesov

Modul „Digital Checklist“ je súčasťou Systému KONIS a je určený pre podporu kontroly, ktorá sa realizuje vo viacerých krokoch. Umožňuje rýchlo, jednoducho a systematicky kontrolovať akýkoľvek vopred nadefinovaný proces, zaznamenávať výsledky v digitálnej forme bez papiera a ihneď ich analyzovať.
Ide o náhradu často používaných papierových formulárov vytlačených spravidla z Excelu, ktoré sa zvyknú využívať pre zaznamenávanie jednotlivých činností a výsledkov, vrátane času kontroly a zodpovedných osôb. Pre vyhodnotenie dát z papierovej formy je však výsledky potrebné prepisovať manuálne do „digitálnej“ formy čo väčšinou znamená nadbytočnú prácu a nedostupnosť informácií v reálnom čase.
Naproti tomu, riešenie procesnej kontroly vo forme Checklistov v Systéme KONIS je plne digitálne, centrálne spravované a delí sa na dve hlavné časti – prípravu checklistu a jeho využívanie pracovníkmi „v teréne“. Dáta sú ukladané do centrálnej databázy a k dispozícii na vyhodnotenie okamžite. 

Pozrite si video:
S riešením „Digital Checklist“ sa nám podarilo v roku 2021 získať ocenenie za modernú digitalizáciu procesov riadenia kvality v spoločnosti Franke Slovakia.
Každý mesiac sa v systéme spracujú tisícky digitálnych Checklistov a desiatky tisíc záznamov, ktoré je možné zmysluplne vyhodnocovať.

Dosiahli sme tak významný prínos pri každodennej práci kvalitárov nielen zaznamenávať veľké množstvo dát z výsledkov kontroly, ale aj pripravovať rýchle analýzy a reporty a rýchlo reagovať na problémy. K detailom tohto projektu sme pripravili prípadovú štúdiu vo forme videa, ktoré si môžete pozrieť tu.