stiahnite si produktový list
×

Produktový list


CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

COVID-19 - Aplikácia pre meranie teploty vašich zamestnancov

Vážení priatelia,

Aby sme prispeli k zvládnutiu krízovej situácie ohľadom epidémie COVID-19 (Coronavirus), a aspoň čiastočne pomohli pri zamedzení jej šírenia, pripravili sme pre vás aplikáciu na zaznamenávanie meranej telesnej teploty vašich zamestnancov.

Aplikácia vám umožňuje:

  • Rýchlym spôsobom v teréne zaznamenávať telesnú teplotu jednotlivých zamestnancov prostredníctvom mobilných zariadení (napr. tablet)
  • Prináša presnú evidenciu o stave kontroly (komu a kedy bola zmeraná teplota a s akými hodnotami) 
  • Umožňuje vyhodnotenie všetkých údajov v prehľadných grafoch s možnosťou ich analýzy 

Aplikácia je pre vás bezplatná a pre jej využívanie postačuje zariadenie s pripojením na internet.

Aplikácia je prevádzkovaná v rámci Azure Cloud infraštruktúry. K dátam máte online prístup kedykoľvek.
  • Pozrite si video

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Svojou registráciou súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov.  Prečítajte si preto podmienky spracovávania a uchovávania osobných údajov v rámci spoločnosti CLEVERSOFT. 
Webinár je určený pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov a partnerov spoločnosti CLEVERSOFT. Registrácia podlieha schváleniu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vašu registráciu, ak by mohlo dôjsť k jeho zneužitiu alebo zverejneniu informácií , ktoré považujeme za obchodné tajomstvo, našej konkurencii.