Case Study, Industry 4.0, KONIS, MES

Automatická kontrola kvality s využitím strojového videnia

V priebehu celého druhého polroka 2019 intenzívne pracujeme na projekte, ktorý rieši automatickú kontrolu kvality prostredníctvom priemyselných kamier priamo na výrobnej linke v automotive.

Prostredníctvom kamery identifikujeme o aký výrobok ide, porovnávame jeho skutočné vlastnosti (tvar a rozmery) s definovanými parametrami z CAD výkresu a automaticky vyhodnocujeme, či je výrobok správny, alebo nie. To všetko vo veľmi krátkom čase. 

Viac informácii o projekte prinesieme už čoskoro.

Author


Avatar